Bán hệ thống web BĐS

Hiện tại mình có một hệ thống Web2.0 chuyên về căn hộ cao cấp tại TPHCM. Và có một website đang TOP đầu Google, hiện...