Dịch vụ báo cáo thuê tại Bình Dương giá rẻ

Dịch vụ làm báo cáo tài chính hàng năm tại Bình Dương

Bình Dương TODAY nhận làm Báo Cáo Tài Chính, Sổ sách kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế cuối năm cho các doanh nghiệp tại Bình Dương.

Kinh nghiệm nhiều năm làm kế toán tổng hợp trong công ty dịch vụ và tư vấn kế toán, với vị trí trưởng phòng kế toán doanh nghiệp, kinh nghiệm kế toán thực tế tại các công ty với nhiều lĩnh vực.

Cập nhật đầy đủ các thay đổi của thông tư 200/TT- BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp.
Nội dung thực hiện công việc:

Trực tiếp nhận hồ sơ chứng từ, kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ;
Rà soát lại toàn bộ chứng từ, hóa đơn và các báo cáo thuế tháng mà doanh nghiệp đã nộp;
Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế TNDN tạm tính;
Làm sổ sách tháng, quý, năm;
Dọn dẹp, hoàn chỉnh, gỡ rối sổ sách, làm quyết toán cuối năm;
Lập Báo Cáo Tài Chính cuối năm, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN;
Cân đối lỗ, lãi theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp;
Hoàn thiện báo cáo tài chính gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản;
Hạch toán kế toán, lập các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
Nộp hồ sơ đã hoàn thiện qua mạng lên chi cục thuế;
Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính;
Tư vấn cho quý doanh nghiệp những vấn đề còn tồn đọng trong năm qua cũng như cách khắc phục;
Cân đối lỗ lãi, chốt số liệu, và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh;

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự công ty Bình Dương của chúng tôi mong được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp trong các lĩnh vực trên. Bình Dương Today sẽ cam kết về tính trung thực, hợp lý của các số liệu đưa ra trên sổ sách và báo cáo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Xem thêm tại website http://thanhlapcongtytoday.com/

Dịch Vụ SEO Website Biên Hòa

Dịch Vụ SEO Website Biên Hòa

Dịch vụ SEO Website Biên Hòa - Đồng Nai , Hotline: 0906 115 113